ŽELEZNIČNÍ PODVOZKY

Vyrábíme železniční podvozky. Do projektů přenášíme naše zkušenosti z mnoha realizovaných projektů v oboru kolejové dopravy. Výrobu zajišťujeme dle předané dokumentace nebo dle dokumentace vytvořené v rámci vývoje v naší projekční a konstrukční kanceláři. Realizujeme jak prototypovou, tak sériovou výrobu. Aktuálním projektem je výroba podvozku SS1000 s gumovým vypružením a rozchodem 1000 mm. Výroba se realizovala na základě neomezené licence firmy TBT. Konkrétně se jednalo o podvozek se zabudovaným snímačem ložení a ozubnicovou brzdou, která je vlastní vývojovou aktivitou PVF Schienenfahrzeuge.