VÝROBA SPECIÁLNÍCH PLOŠIN A KONTEJNERŮ

Vyrábíme speciální plošiny a kontejnery dle konkrétních zadání a požadavků zákazníka. Naše projekční a konstrukční kancelář PVF Schienenfahrzeuge zajistí vývoj a konstrukci produktu. Vytvoří studii proveditelnosti, projekt, technickou dokumentaci, výrobu prototypu, zkoušky a schvalovací proces i následný dozor náběhu sériové výroby.

Naše speciální plošiny a kontejnery splňují veškeré drážní normy a mohou být použity pro přepravu jakéhokoli materiálu po železnici i mimo ni.